Wysokociśnieniowe Agregaty Pompowe (napęd spalinowy)

Dostarczamy w pełni gotowe do pracy i wyposażone zespoły pompowe wysokociśnieniowe napędzane silnikiem spalinowym (Diesla) dostosowane według wymagań użytkownika.

Możliwości zabudowy:

  • Agregaty pompowe zabudowane na przyczepie mobilnej, drogowej
  • Agregaty pompowe zabudowane na ramie do transportu wewnętrzzakładowego
  • Agregaty pompowe zabudowane w kontenerze o dowolnej wielkości

Nasi partnerzy

Hammelmann
Stoneage
Seebach