Zespół uzdatniania wody ZUW-1

Zespół uzdatniania służy do oczyszczania wody wykorzystywanej w procesach techno-logicznych. Zasada działania opiera się na procesie odwróconej osmozy. Ciecz robocza przed podaniem jej na membranę osmotyczną przepływa przez zespół filtrów wstępnych, hydrocyklonów oraz filtra liniowego, celem odfiltrowania wody do wymaganego poziomu. Stacja wyposażona jest w dwa zbiorniki ze stali nierdzewnej, w tym jeden na dodatek dyspergujący podawany do instalacji za pomocą pompy dozującej, a drugi na wodę oczyszczoną. Zespół uzdatniania wody pozwala na zmniejszenie przewodności elektrycznej wody uzdatnianej, zmniejszenie twardości całkowitej wody oraz zmniejszenie zawartości jonów (chlorków oraz siarczanów).

Zespół zabudowany jest na platformie nośnej umożliwiającej zarówno położenie na spągu jak i podwieszenie  zespołu na trasach kolejek podwieszanych. Komplet oczujnikowania (przetworniki ciśnienia, przetworniki poziomu, przepływomierze) oraz sterownik mikroprocesorowy typu SWP1 lub SP1, pozwalają na bezobsługową pracę układu. Układ sterowania pozwala min. na:

  • kontrolę i utrzymywanie stałego poziomu medium w zbiornikach wody oczyszczonej i dodatku – dyspergującego oraz sygnalizację braku medium w zbiornikach
  • automatyczne dozowanie dyspergatora wraz z monitorowaniem i płynną regulacją ilości dozowania
  • zliczanie ilości czasu pracy ZUW
  • sterowanie dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi
  • komunikację z sterownikami urządzeń zewnętrznych

Parametry techniczne:

Ciśnienie robocze: 16 / 25 bar
Wydajność całkowita: 1000 l/h
Pojemność zbiornika na wodę oczyszczoną: 1000 l
Pojemność zbiornika na antyskalant: 250 l

Napięcia zasilania:

Silnik elektryczny: 500 lub 1000 V AC
Układ sterowania: 230 V AC
Wejście/wyjście: Przyłącza (średnica i rodzaj do uzgodnienia)

PARAMETRY WODY UZDATNIONEJ

Zmniejszenie przewodności elektrycznej min. 80%
Zmniejszenie twardości całkowitej wody min. 70%
Zmniejszenie zawartości chlorków min. 90%
Zmniejszenie zawartości siarczanów min. 90%

Nasi partnerzy

Hammelmann
Stoneage
Seebach