Zespoły Pompowe Przepompowywania typu ZPP

Zespół Pompowy do Przepompowywania typu ZPP HDP 146 przeznaczony jest do przepompowywania niskoprocentowej emulsji wodno-olejowej lub mikroemulsji. Zespół znakowany jest I M2 c co oznacza, że może pracować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i częściach ich instalacji powierzchniowych, w których jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. W przypadku, gdy pojawi się atmosfera wybuchowa, przewiduje się wyłączenie zasilania.

Zespół pompowy wyposażony jest w szereg czujników iskrobezpiecznych monitorujących stan pracy zespołu oraz przycisk bezpieczeństwa. Wszystkie obwody iskrobezpieczne doprowadzone są do skrzynki zaciskowej SK oraz P-STOP.

Zespół zamontowany jest na ramie nośnej. Pompa wysokociśnieniowa, będąca jednym z głównych elementów zespołu, jest kompaktową, samozasysającą, trójnurnikową pompą w układzie poziomym z pakułowym/sznurowym uszczelnieniem nurników.

Zespół Pompowy do Przepompowywania typu HDP 146 zasila się ze zbiornika. Medium robocze przed podaniem do zbiornika przechodzi przez układ filtrów i zawory odcinające. Zaleca się, aby filtrowanie było kaskadowe (dwustopniowe) o stopniu filtracji 300μm i 100μm.

Nasi partnerzy

Hammelmann
Stoneage
Seebach