Pompy procesowe serii Hampro

Pompy procesowe serii Hampro produkcji Hammelmann GmbH wspomagają procesy produkcyjne związków chemicznych oraz transport i dozowanie cieczy o różnych właściwościach fizykochemicznych.

Pompy procesowe biorą udział przy produkcji m.in.:

 • Chemikaliów
 • Kosmetyków
 • Tłuszczów i olejów
 • Włókien
 • Artykułów spożywczych i napojów
 • Olejów spożywczych
 • Petrochemikaliów
 • Preparatów farmaceutycznych
 • Tworzyw sztucznych

Pompy procesowe umożliwiają transport i dozowanie m.in. następujących związków chemicznych:

 • Kwas propenowy
 • Aminy
 • Amoniak
 • Butan
 • Dwutlenek węgla
 • Ropa naftowa
 • Olej napędowy
 • Woda przemysłowa
 • Tłuszcze ciekłe
 • Glukoza
 • Gorąca woda
 • Węglowodory
 • Paliwo lotnicze
 • Metanol
 • Pentan
 • Estry
 • Woda morska
 • Octan winylu

Nasi partnerzy

Hammelmann
Stoneage
Seebach