Zespoły Pompowe Zraszania typu ZPZ

Zespół pompowy do zasilania instalacji zraszania kombajnu ścianowego 

Zespół Pompowy Zraszania typu ZPZ HDP127 lub ZPZ HDP146 służy do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia jego silników elektrycznych.

Zespół taki składa się z wysokociśnieniowej pompy nurnikowej produkcji Hammelmann GmbH z kompletnym sprzęgłem i silnikiem napędowym. Wszystko jest posadowione na ramie nośnej.

Rama zespołu pompowego może być przystosowana do zabudowy ognioszczelnego asynchronicznego silnika klatkowego w wykonaniu łapowym, kołnierzowym lub kołnierzowo – łapowym. Napięcie zasilania od 500 (660) do 1000 (1140 VAC). W wykonaniach specjalnych jest możliwe napięcie 3300 VAC.

Pompa posiada niezbędne czujnikowe i manometry kontrolujące temperaturę oleju (układ smarny), ciśnienie oleju (układ smarny), ciśnienie medium na ssaniu, ciśnienie medium po stronie tłocznej.

W celu wyeliminowania zanieczyszczeń po stronie ssania pompy stosuje się filtrację kaskadową, w skład której wchodzą filtr zgrubny oraz filtr dokładny. Taka filtracja chroni również układ wodny kombajnu ścianowego.

Zastosowane systemy bezpieczeństwa, rozwiązania techniczne, systemy oczujnikowania i zabezpieczeń pozwalają na stosowanie oferowanych urządzeń w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Zespół pompowy do zasilania instalacji zraszania kombajnu chodnikowego

Zespół Pompowy Zraszania typu ZPZ HDP27 jest przeznaczony do zasilania instalacji zraszania sektorowego kombajnu chodnikowego.

Zespół zamontowany jest na ramie nośnej. Pompa wysokociśnieniowa produkcji Hammelmann GmbH, będąca jednym z głównych elementów zespołu, jest kompaktową, trójnurnikową pompą z pakułowym/sznurowym uszczelnieniem nurników.

Pompa wysokociśnieniowa połączona jest z silnikiem napędowym za pomocą sprzęgła elastycznego montowanego na wały obydwu urządzeń.

Do głowicy pompy zabudowany jest zawór bezpieczeństwa oraz mechaniczny zawór regulacji ciśnienia.
Zawór bezpieczeństwa chroni pompę przed nagłym przekroczeniem maksymalnego znamionowego ciśnienia roboczego.

Zawór regulacji ciśnienia (tzw. zawór rozładowania pompy) pozwala na łagodne zwiększanie ciśnienia z ciśnienia ssania do maksymalnego ciśnienia roboczego. Pozwala to na zoptymalizowanie zużycia energii.

Medium robocze na ssaniu filtrowane jest przez zestaw filtracyjny naszej produkcji w układzie kaskadowym (dwustopniowym) czyszczony rewersyjnie o stopniu filtracji 300 μm i 100 μm.

Układ tłoczny zespołu został wyposażony w czyszczony rewersyjnie filtr ciśnieniowy produkcji Seebach GmbH o dokładności filtracji 50 μm. Filtr został zabudowany na ramie zespołu pompowego.

Nasi partnerzy

Hammelmann
Stoneage
Seebach