Tech-Trading Sp. z o.o. [ Drukuj ]

Radarowy miernik poziomu typu RIMP

Radarowy, iskrobezpieczny miernik poziomu materiałów sypkich typu: RIMP

Radarowy miernik poziomu typu RIMP

Radarowy miernik poziomu typu RIMP jest przeznaczony do ciągłego,
bezkontaktowego pomiaru poziomu materiałów sypkich. Został przygotowany do pracy w bardzo trudnych warunkach dołowych takich jak intensywne zapylenie
i duża granulacja produktu. Może być również stosowany do pomiaru poziomu
cieczy w wysokich zbiornikach. Zapylenie oraz zmiany temperatury nie mają wpływu na jakość pomiaru.

Miernik zapewnia bardzo mały kąt stożka emisji fali elektromagnetycznej (4o). Dzięki temu możliwy jest pomiar przy dużej ilości ech wtórnych oraz w przypadku wysokich zbiorników (ponad 30m).

Miernik wyposażony jest w pozycjoner umożliwiający optymalne ukierunkowanie wiązki pomiarowej i eliminację niepożądanych ech od elementów wewnętrznych zbiornika.

Dane techniczne:

Zasilanie: iskrobezpieczna pęta prądowa np. zasilacz PZPP 
Wyjście:   iskrobezpieczna pętla prądowa 4 - 20 mA,
możliwa konwersja na sygnał napięciowy przy
użyciu urządzenia UKSA1-UB (O)                                       
Częstotliwość:  ok. 26 GHz
Pobór mocy: min. 60 mW, max 900 mW
Max błąd pomiaru:  < 1m: ±30mm, > 1m: 0,04% zakr. pom.
Czas reakcji: min 1s
Max kąt wychylenia anteny: ±15o
Kąt stożka emisji
fali em.:        
4o
Max zakres pomiarowy: 70m
Temperatura pracy: -40oC do +55oCCecha budowy przeciwwybuchowej:  I M1 Ex ia I